*** INGYENES szállítás 45.000 Ft-os kosárértéktől ***
X

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat.

Hirdetési cookie-kat csak az Ön hozzájárulása után használunk. Ezek a cookie-k az Ön viselkedése alapján segíthetnek nekünk célzott reklámokat megjeleníteni közösségi oldalakon vagy más weboldalakon.

HozzájárulokNem járulok hozzáTovábbi információk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

ÉS

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

szinharmonia.com

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 1. Bevezető

 2. Üzemeltetői adatok

 3. Felhasználási feltételek, felelősségek

 4. A honlapon folytatott tevékenységek, szolgáltatások

 5. Rendelési információk

 6. Vásárlás / Regisztráció

 7. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

 8. Rendelés menete

 9. Adatbeviteli hibák módósítása, téves rendelés

 10. A termékek vételára

 11. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 12. A szerződés létrejötte

 13. A szerződés iktatása

 14. Számla

 15. Kiszállítás / fizetés feltételei, módjai és díjai

 16. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 17. Az elállás / felmondás joga

 18. Panaszügyintézés

 19. Adatvédelem

 20. Egyéb rendelkezések, információk

 21. Mellékletek

Az ÁSZF utolsó módosítása: 2019. 10. 16.

1. BEVEZETŐ

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.szinharmonia.com weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó, Megrendelő, Vásárló) általi használatának feltételeit. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Ön a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF hatálya Cserháti Bianka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) honlapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

https://www.szinharmonia.com/aszf

Az ÁSZF tájékoztató nyelve magyar.

2. ÜZEMELTETŐI ADATOK

Név: Cserháti Bianka, egyéni vállalkozó

Székhely: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Postakert u. 28.

Levelezési cím: 1101 Budapest, Üllői út 120-122., 3./ 2./ 2./ 34.

Adószám: 68484372-1-40

Vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 51812184

(Kibocsátó okmányiroda: Budapest Főváros X. Kerületi Hivatala - Kormányablak Osztály, 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1.)

Az áruház neve: Színharmónia Kézműves Boltja

Kapcsolattartó neve: Cserháti Bianka

Weboldal domain: www.szinharmonia.com

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: by.szinharmonia@gmail.com

Telefonszáma: +36 70/635-9983

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-131017/2017. ; NAIH-131016/2017.

Számlavezető Pénzintézet neve: Gránit Bank Zrt.

Számlaszám: 12100011-17892953

Szerződés nyelve: Magyar

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító fél adatai:

 • KontorNET Számítástechnikai Szolgáltató Bt.

Cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.

E-mail: info@kontornet.hu

Webcím: http://www.kontornet.hu

Szállítási partnerek megnevezése:

 • Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36 (1) 767 82 00

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefonszám: +36 20/890-0660

E-mail: info@gls-hungary.com

Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, FELELŐSSÉGEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2017. november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Cserháti Bianka e.v. jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzétesszük. Ön a weboldalak használatával elfogadja, hogy Önre nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.1. A Szolgáltató (Eladó) felelőssége

Cserháti Bianka (e.v.) fenntartja magának a jogot a Webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért felelősséget nem vállal.

Cserháti Bianka (e.v.) nem vállal felelősséget a Webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Webáruház honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

A Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő teljesítési problémákért Cserháti Bianka (e.v.) nem vállal felelősséget.

A Webáruházban található szöveg és képanyag a Felhasználók minél pontosabb tájékoztatását szolgálja. Mi igyekszünk azt maximális tudásunk szerint kezelni, de az esetleges hibákért, eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

Cserháti Bianka (e.v.) nem vállal felelősséget semmilyen az internetes hálózatban, levelezőrendszerben, bármilyen adatforgalomban felmerülő technikai vagy szoftverhibáért, és azok következményeiért.

Kizárunk minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

3.2. A Felhasználó (Vevő, Megrendelő) felelőssége

Ön, amennyiben belép az általunk üzemeltetett Webáruház honlapjára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruházunknak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ön nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruházunk tartalmának megtekintésére.

Ön a honlapunkat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Cserháti Bianka e.v. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Ön köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható. Minket nem terhel felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A Felhasználó felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a Webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Cserháti Bianka (e.v.) nem vállal felelősséget a felhasználói adatok a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával Cserháti Bianka (e.v.), vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Ön tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Ön köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre.

Ön vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően.

3.3. Szerzői jogok

Cserháti Bianka e.v. fenntart magának minden jogot a Webáruház honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházunkban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése írásos hozzájárulásunk nélkül. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek,…stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Cserháti Bianka e.v. hozzájárulása esetén a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatóak fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a weboldal címe, valamint a Tulajdonos neve, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

4. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK

Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, a vásárlóink számára átlátható módon kezelünk.

Webáruházunk abból a célból jött létre, hogy a vásárlók az Interneten megvásárolhassák a Színharmónia Kézműves Boltja által készített és forgalmazott termékeket. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. A feltüntetett árak magyar forintban értendőek (HUF) és áfa mentesek Cserháti Bianka egyéni vállalkozó alanyi adómentessége miatt. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A Webáruházunkon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet. Ha Magyarországon kívüli címre rendelne, kérem, emailben egyeztessen a szállítás módjáról, költségeiről a by.szinharmonia@gmail.com címen.

A kínált termékeink az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • fa alapanyagú díszműáruk, ajándékok, lakásdekorációk
 • papíralapú díszműáruk, ajándékok, lakásdekorációk
 • beton-, gyurmaalapú díszműáruk, ajándékok, lakásdekorációk
 • divatékszerek
 • művészeti oktatás

5. RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

 • Webáruházunk felületén keresztül: a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással. A Felhasználók számára a Szolgáltató regisztráció nélkül is lehetőséget nyújt vásárlásra, kizárólag a küldemény sikeres kézbesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség.

 • e-mail címünkre küldött megrendeléssel: saját adatok (számlázási és szállítási címek) és termékek (név, mennyiség, az adott termék oldalának linkje) megadásával.

Telefonon leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. 

 

5.1. Pótrendelés

    A rendelés elküldése után pótrendelésre weben vagy e-mailen keresztül van lehetőség legkésőbb a csomagküldés előtt, amennyiben még nem lett kiküldve a megrendelt áru. A pótrendelés a normál megrendeléssel megegyező feltételek szerint történik, annyiban tér el, hogy ha még nem történt meg a csomagolás és kiszállítás, összesítve számoljuk a csomagküldés költségeit, így a Felhasználónak nem kell kétszer fizetnie a szállítási díjakat.

 

5.2. Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött és egyeztetett szempontok (anyag, minta, színek, forma, stb.) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket az Ön részére. Ezen termékek ára és a házhoz szállítás költsége változó, nem feltétlenül egyezik meg a Webshopunkban megvásárolható, hasonló termék költségeivel. A várható összegekről – a termék bruttó áráról és a kiszállítás pontos összegéről – még a termék elkészítése előtt tájékoztatjuk a Megrendelőt e-mailben.

Amennyiben a Vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az általa kívánt szempontok alapján megtervezett termékből a későbbiekben több példány is készülhet.

Az egyedi terméket az elkészültét követően megjelentetjük az Webshopunkban a többi termékhez hasonló módon, a neve mellett „LEFOGLALVA” jelzéssel ellátva. Az így megjelentetett terméket kizárólag a megrendelőnek értékesítjük, más nem vásárolhatja meg. Ha véletlenül nem a megrendelő, hanem más, illetéktelen személy vásárolja meg a terméket, őt értesítjük, hogy nem jogosult a termék megvételére és rendelését törüljük. A tárgy elkészültéről és a Webshopunkban való megjelenéséről e-mailben értesítjük az igénylőt. Ezt követően az igénylő az általános eljárási mód és feltételek szerint vásárolhatja meg az egyedi terméket a Webshopból.

Egyedi termék rendelése esetén is megilleti a vevőt az általános elállás joga, kivéve abban az esetben, ha névre szólóan feliratozott terméket rendel – pl. „Esküvőtök alkalmából szeretettel, Andinak és Zolinak” feliratú doboz –, illetve az általa küldött fényképpel ellátott ajándéktárgy esetén mivel ebben az esetben a kérdéses tárgy kizárólag az ő részére értékesíthető.

Cserháti Bianka e.v. egyedi termék rendelése esetén a kapott minták, fotók, grafikai elemek, kapcsolódó arculati és egyéb anyagok eredetiségének, azok jog- és/vagy szerzői jog szerinti felhasználhatóságának státuszát nem vizsgálja.

Fentiek ismeretében megrendelő az írásbeli megrendelés kezdeményezésével tudomásul veszi, hogy a minta, grafikai elem, fotó, szöveg, és egyéb anyagok felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban minden felelősség őt terheli.

Azokban az esetekben, amikor Cserháti Bianka e.v.-nak tudomása van arról, hogy a megrendelt minta szerzői jogi védelem alatt áll, és a jog gyakorlója nem azonoson a megrendelő személyével, erről a tényről tájékoztatja a megrendelőt és nem teljesíti a megrendelést.

6. VÁSÁRLÁS / REGISZTRÁCIÓ

Ön, mint Felhasználó a Webáruházunkon történő vásárlásával / regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honoldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Ön a vásárlás / regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, melyeket bármikor módosíthat. A vásárlás / regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Cserháti Bianka e.v. kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

6.1. Regisztrációkor megadandó adatok

Webáruházunkban történő vásárláshoz szükséges a regisztráció, mellyel a későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk. Csak olyan adatot kérünk be, ami a csomag kiszállításához és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges:

 • E-mail cím
 • Használni kívánt jelszó
 • Név
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre/tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Belépéshez a fenti adatok közül később az e-mail címre és a választott jelszóra lesz szükség.

A regisztrációs űrlap elküldése után a regisztráció véglegesítéséhez szükséges aktivációs linket elküldjük az Ön által megadott e-mail címre. A sikeres regisztrációról Ön e-mailben, és a honlapon is tájékozódhat. Az aktiválás után vásárolhat oldalunkon.

A regisztrálás menete alatt, de később belépve bármikor módosíthatja, javíthatja az adatait az „Adatmódosítás gombra kattintva.

Ha elfelejtette a regisztráláskor beírt jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” gombra, írja be az e-mail címét és a rendszer automatikusan küld egy jelszó-megváltoztató levelet. Az e-mailben kapott linkre kattintson rá és adja meg az új jelszavát, majd mentse el a változtatásokat.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó személyes fiókjának törlését a by.szinharmonia@gmail.com címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Szolgáltató két (2) munkanapon belül törli a Felhasználó személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Ebben az esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

7.1. Megrendelések teljesítésének átlagos ideje

Banki előreutalás vagy bankkártyás fizetés esetén az összeg számlánkon történő jóváírását követően 1-5 munkanap.

Ha Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk, ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a by.szinharmonia@gmail.com e-mail címen.

Cserháti Bianka e.v. fenntartja a jogot, hogy az egyértelműen valótlan adatokkal leadott rendeléseket törölje.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Cserháti Bianka e.v. által értékesített termékek egyedi, kézzel gyártott kézműves termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet. Emiatt, a Webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik Cserháti Bianka e.v. nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

8. RENDELÉS MENETE

1.Termékeinket a jobb tájékozódás érdekében kategóriákba rendeztük. Ezen kategóriákon belül felsorolásszerűen jelennek meg a termékeink névvel, árral, illetve kisebb képpel.

2. Ha egy termékre kattint, elolvashatja a részletesebb leírást, több és nagyobb képet is megtekinthet a termékről.

3. Ha egy termék megtetszik Önnek, azt az ára mellett található „Kosárba helyezés” ikonra kattintva máris beteheti a virtuális kosarába, megadhatja a vásárolni kívánt mennyiséget is ill. a kiegészítő szolgáltatásokat, termékeket.

4. Ha kosarába tette a terméket, megjelenik egy visszaigazoló ablak arról, hogy a termék a kosárba került. Ekkor választhat, hogy tovább válogat, vagy el szeretné küldeni a rendelést. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Itt módosíthatja a megrendelt termék/ek mennyiségét is a darabszám beírásával, vagy a +/- jelre kattintva. Mennyiség megadását követően válassza a „Kosár frissítése” gombot, ezután már az új mennyiség látható.

5. A kupon kód mezőbe írva beválthatja kuponjait.

6. Amennyiben Ön be van jelentkezve a rendszerbe, és már rendelkezik hűségpontokkal, akkor a „Beváltható hűségpontok” mezőben láthatja az eddig gyűjtött pontok számát. Ha szeretné beváltani őket, kattintson a „Beváltás” gombra, és adja meg, hogy hány pontot szeretne beváltani. A rendszer automatikusan levonja a kedvezményt, az összesen fizetendő összegből. A Kupon mezőben lévő „Törlés” gomb segítségével törölheti a pontbeváltást.

7. A „Megrendelés” gomb lenyomásával léphet tovább a Szállítási és Fizetési mód kiválasztásához.

8. Szállítási / Fizetési mód kiválasztása.

9. A „Megrendelés” gomb lenyomásával léphet tovább a Szállítási és Számlázási adatok megadásához.

10. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása (Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni).

11. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.

12. Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével (pl.: egyedi felirat; ha van időpont, mikorra szeretné kézhez kapni a csomagját…stb.). Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését követen a by.szinharmonia@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél útján tudja módosítani a megrendelés adatait.

13. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.

14. Közvetlen banki átutalás: a rendelés elküldését követő 48 órán belül e-mailben elküldjük Önnek az utaláshoz szükséges adatokat tartalmazó díjbekérőt. A fizetés közvetlenül a bankszámlaszámunkra történik átutalással

15. A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat!

Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

9. ADATBEVITELI HIBÁK MÓDÓSÍTÁSA, TÉVES RENDELÉS

Ha Ön tévesen adott le rendelést és törölni, módosítani szeretné azt, a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 órán belül megteheti az alábbi e-mail címen: by.szinharmonia@gmail.com

 A levélnek tartalmaznia kell a megrendelés számát és a probléma pontos leírását (pl. az egész rendelés törlését szeretné, vagy csak egy termékét, esetleg a darabszám, szállítási mód stb. módosítását). A kért módosítások végrehajtása előtt minden esetben e-mailben egyeztetünk a Felhasználóval. Ha a 24 óra letelt, és a rendelését átadásra került kiszállításra, a módosítást már nem áll módunkban elfogadni.

Nem vállalunk felelősséget a Felhasználó által hibásan megadott adatok miatt meghiúsult megrendelésekért.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a számlázási és szállítási adatok, illetve a telefonszám és az e-mail cím pontos megadása különösen fontos. Ezek hiányában meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mailben történő visszaigazolás 48 órán belül meg kell, hogy történjen a megrendelés rögzítését követően. Ha az automatikus visszaigazolás ez idő alatt nem érkezik meg, kérjük, jelezze a következő e-mail címen: by.szinharmonia@gmail.com

10. A TERMÉKEK VÉTELÁRA

A termék mellett megjelenő összeg a termék vételárát jelenti. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak és magyar forintban értendőek (HUF). A feltüntetett árak áfa mentesek Cserháti Bianka egyéni vállalkozó alanyi adómentessége miatt. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de a már megrendelt és visszaigazolt termékek árát nem változtatjuk meg, azaz a vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés visszaigazolása és a termékek kézhezvétele közötti időszakban.

Webáruházunkban nem határoztunk meg minimális rendelési mennyiséget és értéket.

11. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Cserháti Bianka e.v. a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg e-mail címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termék(ek)et nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

12. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit

A szerződés a www.szinharmonia.com internetes felületéről küldött megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a megrendelést végső formájában jóváhagyja, és rendelése rögzítéséről a megadott e-mail címen értesítést kap. Cserháti Bianka e.v. fenntartja magának a jogot, hogy ha a megrendelések beérkezésekor - egyéni megítélése alapján - a Felhasználó adatainak valódisága kérdéses, vagy ha a megadott adatok értelmezhetetlenek, a rendelést érvénytelen megrendelésként kezelje és törölje.

 

13. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

14. SZÁMLA

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó, időbélyeggel ellátott elektronikus számlát Cserháti Bianka e.v. a megrendelés teljesítését követően küldi meg a Vevő részére az általa megadott email-címre.

 

15. KISZÁLLÍTÁS / FIZETÉS FELTÉTELEI, MÓDJAI ÉS DÍJAI

15.1. Fizetési módok

Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetési módra kizárólag személyes átvétel esetén van lehetőség. Személyes kiszolgálás székhelyünkön nincsen, de Budapesten biztosítunk rá alkalmat a 3-as metró Ecseri úti megállójánál (ill. autóval Üllői köz X. ker.) előre egyeztetett időpontban. A megrendelés összeállítását követően értesítést küldünk e-mailben a csomag átvételéről, majd felvesszük a kapcsolatot és egyeztetjük az időpontot és a helyszínt is.

Ezen esetben a végösszeg nem tartalmaz szállítási díjat!

Bankkártya, vagy Barion egyenleg: 

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságát is növeli!

A tranzakció végig a Barion oldalán keresztül zajlik, amely teljesen biztonságos, gyors és egyszerű. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

Előre fizetéssel:

Banki átutalás esetén Ön a termék(ek) vételárát és a szállítási költséget átutalja bankszámlánkra. A megrendelést az összeg jóváírása után (tehát miután az összeg megérkezett a bankszámlánkra) 1-5 munkanapon belül adjuk át kiszállításra.

 

Banki utalás adatai:

Cserháti Bianka e.v.

Gránit Bank

12100011-17892953

 

Banki átutalás esetén Önnek az utaláshoz szükséges adatokat tartalmazó levél megérkezése után tíz (10) munkanap áll rendelkezésére az összeg átutalásához. (A határidő lejárta előtt egy emlékeztető e-mailt küldünk.) Ha a határidő lejártáig nem érkezik meg számlánkra az átutalás, rendelését töröljük.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem állmódunkban elfogadni!

 

15.2. Szállítási információk

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. (Magyar Posta Logisztika - MPL) és a GLS (General Logistics Systems) Hungary Csomag-Logisztikai Kft. teljesíti.

 

Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36 (1) 767 82 00

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefonszám: +36 20 890 06 60

E-mail: info@gls-hungary.com

Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Áruházunkban Házhoz szállítást, PostaPont-ra szállítást vagy Csomagautomatába szállítást kérhet. Személyes kiszolgálásra székhelyünkön nincsen lehetőség, de Budapesten biztosítunk személyes átvételre is lehetőséget!

 • GLS Házhoz szállítás esetén:

Az áru GLS Futárszolgálattal kerül kiszállításra. A csomag a megrendelésben megadott szállítási címen kerül kézbesítésre a feladást következő munkanapon. Ez lehet az otthoni címed is, de természetesen a munkahelyedre, vagy egy ismerősöd, rokonod címére is kérheted a küldeményt. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 - 17 óra között történik. A szállítást megelőző munkanapon a futárszolgálat emailben értesíti a  címzettet, hogy csomagja a következő munkanapon kiszállításra kerül. Az email tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A második e-mail/SMS értesítőt a kiszállítás napjának reggelén érkezik a futárszolgálattól, amikor a futár megkapja a csomagot és hozzárendeli a 3 órás időablakkal a várható kiszállítást. Ez az üzenet tartalmazza a futár telefonszámát és az ügyfélszolgálat elérhetőségét is. A kiszállítás meghiúsulása esetén emailben értesítést kapsz. A benne található linken keresztül rendelkezhetsz a kiszállítás újabb időpontjáról, egy másik helyszínre kérheted a szállítást, illetve GLS csomagpontra módosíthatod a csomag elhelyezését,  ahol személyesen veheted azt át. A futárszolgálat a küldeményt a címhelyen két (2) alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Sikeres kézbesítés érdekében utólag is módosíthatod a szállítási címet vagy napot.

A csomag útja online is nyomon követhető. 

Csomagodat nyomon követheted a feladás napján e-mailben megküldött csomagszám alapján.

https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

Házhoz kézbesítés előnye:

~ Otthonodban kényelmesen várhatod megrendelt csomagodat.

 

 • MPL Házhoz szállítás esetén:

Az áru MPL üzleti csomagként kerül feladásra. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Az MPL a küldeményt két (2) alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett adott meg telefonszámot, akkor azt feltüntetjük a csomag kísérő iratán, így az MPL egyeztethet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti. Az átvételhez készítsen elő személyi igazolványt, mert szükség lehet rá.

Az első kézbesítési kísérlet a feladást követő két (2) munkanapon belül megtörténik.

Csomagodat nyomon követheted a feladás napján e-mailben megküldött csomagszám alapján: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

Házhoz kézbesítés előnye:

~ Otthonodban kényelmesen várhatod megrendelt csomagodat.

 • PostaPont-on történő átvétel esetén (Postahivatalok, egyes MOL kutak és COOP üzletek):

Az áru MPL üzleti csomagként kerül feladásra. Házhoz szállítás nem történik. A csomag a megrendelő által választott PostaPontra érkezik a feladástól számított két (2) munkanapon belül. A csomag megérkezéséről a megrendelő automatikus értesítőt kap az MPL-től sms-ben, vagy e-mailben. A csomag az érkezéstől számított 10 munkanapon keresztül vehető át az adott átvételi pont nyitva tartási ideje alatt. Az átvételhez személyi igazolvány szükséges.

Csomagodat nyomon követheted a feladás napján e-mailben megküldött csomagszám alapján: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

A PostaPont csomagátvétel előnyei:

~ A legtöbb MOL PostaPont napi 24 órában nyitva tart, így munka előtt vagy után is elhozhatod csomagodat.

~ A MOL PostaPontokon a csomagátvétel a hét minden napján lehetséges.

~ A COOP PostaPontokon a csomagátvétel a bevásárlással összeköthető.

~ A PostaPontokon bankkártyával is fizethetsz.

~ Csomagodat 10 munkanapon belül bármikor átveheted.

 

 • Csomagautomata:

Az áru MPL üzleti csomagként kerül feladásra. A csomagot a választott automatában lehet átvenni, házhoz szállítás nem történik.

Csomagautomata méretkorlátozása:

A Posta Csomagautomatába kérhető csomagok maximális mérete (csomagolással együtt értendő) 50 x 31 x 35 cm. Ez azt jelenti, hogy ha pl. több nagyobb tárgyat rendel egyszerre, akkor előfordulhat, hogy ez az átvételi mód nem választható. Nagyobb csomagok esetén a rendszer automatikusan letiltja ezt a lehetőséget, és nem is ajánlja fel a csomagautomatás átvételi lehetőséget.

A rendszer automatizálásának beállításánál a Webshop üzemeltetője a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel járt el, azonban így is előfordulhat, hogy a rendszer engedi, hogy ezt az átvételi módot válasszák, miközben a csomag valójában nem férne bele az automatába. Ebben az esetben az üzemeltető felveszi a kapcsolatot a megrendelővel a rendelés beérkezését követő 48 órán belül. A megrendelő ebben az esetben választhat PostaPont-os átvételt, vagy Házhoz szállítást az eredeti, 490 Ft-os (20 ezer forint* alatti rendelési értéknél, felette ingyenes a szállítás) szállítási díj mellett. Ha ez a két átvételi mód nem megfelelő, akkor kérheti a rendelés törlését is. Törlési kérelem esetén, ha a rendelés már kifizetésre került, akkor a kéréstől számított egy (1) munkanapon belül Cserháti Bianka e.v. elindítja a bank rendszerén keresztül a teljes kifizetett összeg visszatérítését. (*szállítási díj nélkül értendő)

Csomagautomatából való átvétel menete:

A küldemény 1-2 munkanap alatt megérkezik a választott automatába. A Posta SMS-ben értesíti a megrendelőt arról, ha a csomagod átvehető és megküldi az átvételi kódot. Az automata rekeszének nyitásához az érintőképernyőn meg kell adni a kapott kódot és a telefonszámot. A csomag az érkezéstől számítva 2 napig várakozik az automatában. Ha ez idő alatt nem veszik át, akkor a területileg illetékes postahivatalba kerül, ahol még 10 napig átvehető - a posta újabb sms-ben értesíti a megrendelőt arról, hogy hol várakozik a csomag.

 Csomagodat nyomon követheted a feladás napján e-mailben megküldött csomagszám alapján: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

 A Csomagautomata előnyei:

~ Egyszerű, gyors átvétel, a nap 24 órájában, országszerte hozzáférhető

~ A csomagautomata termináljánál bankkártyával is fizethetsz.

~ Az átvétel miatt nem kell kitérőt tenned, az automaták bevásárlóközpontoknál, forgalmas helyeken kerültek elhelyezésre, amerre egyébként is járnál.

 

Hogyan működik a csomagautomata: https://www.posta.hu/csomagautomata

 • Személyes átvétel: díjtalan

Személyes kiszolgálásra székhelyünkön nincsen lehetőség, de Budapesten biztosítunk személyes átvételre is lehetőséget előre egyeztetett időpontban!

 

15.3. Kiszállítás díjszabása

 • 12.000 Ft* rendelési értékig:

Előrefizetéssel

Személyes átvétel

0 Ft

Posta Csomagautomata

890 FT

PostaPont (Postahivatal, COOP, MOL)

1320 FT

MPL Házhozszállítás

1505 Ft

GLS Házhozszállítás

1625 FT

12.000 Ft* rendelési értéktől ingyenes a szállítás. 

 A szállítási díjak a fuvarozó(k) díjszabásának a módosulása esetén változhatnak, melyet minden esetben a jelen ÁSZF-ben közzéteszünk.

*Az összeg szállítási díj nélkül értendő, kizárólag a termékek összértékére vonatkozik.

 

15.4. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag díját ki tudja fizetni!

Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük, őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

 

16. A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

16.1. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Cserháti Bianka (e.v.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két (2) évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő, de legfeljebb egy (1) év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket Cserháti Bianka (e.v.) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

16.2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

16.3. Jótállás

A Webáruházat üzemeltető vállalkozás az 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján Jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja. A törvény hatályos állapotát nem jelenítjük meg terjedelme miatt, de elérhető a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor címen.

 

16.4. A szavatossági igény esetén történő eljárás

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166.§).

A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt (5) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három (3) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze.

 

A szavatossági, jótállási igényről minden esetben jegyzőkönyvet készítünk.

A jegyzőkönyvet megtekintheti: Itt!

Kérjük, panasz, szavatossági vagy jótállási igény esetén a Webáruház üzemeltetőjével vegye fel először a kapcsolatot, még a termék(ek) visszaküldése előtt! 

Webáruházunk mindent meg fog tenni a probléma békés rendezésének érdekében.

 

A Webáruházunk elérhetősége:

Kapcsolattartó neve: Cserháti Bianka

Kapcsolattartó elektronikus elérhetősége: by.szinharmonia@gmail.com

Kapcsolattartó telefonos elérhetőség: +36 70 / 635-9983

Levelezési cím: Cserháti Bianka, 1101 Budapest, Üllői út 120-122., 3. / 2. / 2. / 34.

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (vagy fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy panasza nem nyert megnyugtatóan rendezést, az alábbi szervekhez fordulhat: panasza esetén lehetősége van a területileg illetékes békéltető testülethez fordulni:

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja.

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 (1) 488 21 86

Telefon: +36 (1) 488 21 31

 

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Ügyfélszolgálat telefonszám:+36 (1) 328 58 12; +36 (1) 485 69 57; +36 (1) 485 69 26

E-mail: pest@pest.gov.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Cím: 1088 Budapest, Józsszef krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 (1) 459 48 00

Faxszám: +36 (1) 210 46 77

Webcím: www.nfh.hu

 

Az esetlegesen felmerülő panaszok gördülékeny ügyintézése érdekében 2013-ban alkotta meg az Európai Parlament és tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendeletet.

Az online vitarendezés platform az alábbi url címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ezen honlapon keresztül a fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére.

 

17. AZ ELÁLLÁS / FELMONDÁS JOGA

17.1. Elállási / felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy (14) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a Felhasználó jogosult 1 év elteltéig gyakorolni az elállási/felmondási jogát.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) nap.

A Felhasználó elállási / felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási / felmondási jogát.

Ha a Felhasználó elállási / felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cserháti Bianka (e.v.)

1101 Budapest

Üllői út 120-122., 3. / 2. / 2. / 34.

 

A Felhasználó az elállási / felmondási jogát a mellékletben található Elállási nyilatkozat felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási / felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a tizennégy (14) napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási / felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

17.2. Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználó semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles Cserháti Bianka e.v. számára (1101 Budapest, Üllői út 120-122., 3. / 2. / 2. / 34.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a tizennégy (14) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

17.3. Nem illeti meg a Felhasználót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Nem illeti meg az elállási / felmondási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy)
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Azaz: az általunk, kifejezetten a megrendelő kérésére készített, az általa küldött fényképpel, vagy névvel ellátott termék esetén a Felhasználót nem illeti meg az elállás / felmondás joga.

A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben talál. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

18. PANASZÜGYINTÉZÉS

Panaszügyintézés helye: 1101 Budapest, Üllői út 120-122., 3. / 2. / 2. / 34.

Cserháti Bianka (e.v.) célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével, vagy bármely megvásárolt termékkel kapcsolatban, úgy panaszát az alább megadott elérhetőségek valamelyikén közölheti.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, illetve amennyiben úgy érzi, panaszát nem bíráltuk el megfelelően, a Felhasználónak joga van a panasz bejelentéséhez, és a jogorvoslathoz.

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok:

Levelezési cím: Cserháti Bianka (e.v.), 1101 Budapest, Üllői út 120-122., 3./ 2. / 2. / 34.

Elektronikus levelezési cím: by.szinharmonia@gmail.com

Telefonszám: +36 70/635-9983

(panaszbejelentés munkanapokon 10-től 11.30-ig, és 14-től 16 óráig)

Panaszkezelő: Cserháti Bianka

 

Szóbeli (telefonos) panasz:

A panaszkezelő, amennyiben lehetősége van rá, a szóbeli (telefonos) panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A panaszkezelő a telefonon keresztül érkező panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul egyedi azonosítóval ellátott jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát postai úton eljuttatja a panaszosnak. (A másodpéldányt a panasz beérkezését követő munkanapon, a Magyar Posta Zrt.-n keresztül, levélként kerül elküldésre a panaszos által megadott címre.) Amennyiben a telefonon keresztül érkező panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, úgy a panaszkezelő az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Írásos (e-mail, levél) panasz:

Az írásbeli (levél, e-mail) panaszt az webáruház legkésőbb 30 munkanapon belül érdemben, írásban megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén a panaszkezelő az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy panasza nem nyert megnyugtatóan rendezést, az alábbi szervekhez fordulhat:

Panasza esetén lehetősége van a területileg illetékes békéltető testülethez fordulni:

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja.

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 (1) 488 21 86

Telefon: +36 (1) 488 21 31

 

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Ügyfélszolgálat telefonszám:+36 (1) 328 58 12; +36 (1) 485 69 57; +36 (1) 485 69 26

E-mail: pest@pest.gov.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 (1) 459 48 00

Faxszám: +36 (1) 210 46 77

Webcím: www.nfh.hu

 

Az esetlegesen felmerülő panaszok gördülékeny ügyintézése érdekében 2013-ban alkotta meg az Európai Parlament és tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendeletet.

Az online vitarendezés platform az alábbi url címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ezen honlapon keresztül a fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére.

 

19. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetőleg amennyiben a Felhasználó által felhatalmazást kap, hírlevél küldéséhez használja. A Szolgáltató a Felhasználók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el (pl. a fuvarozó, postázó cégnek az adatok megadása a kézbesítés teljesíthetősége érdekében). További információkat az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál!

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.szinharmonia.com/adatkezelesi-tajekoztato

 

19.1. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha a Felhasználó azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Amennyiben úgy véli, személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391 14 00

Fax: +36 (1) 391 14 10

Webcím: http://naih.hu

 

Online vitarendezési platform:

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.

Magyar online tanácsadó pontként a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. A testület, a következő telefonszámon várja a fogyasztók és vállalkozások online vitarendezési eljárással összefüggő és további, a fentiekhez kacsolódó kérdéseit: +36 (1) 488 2033.

A következő e-mail címen ugyancsak fordulhatnak tájékoztatásért: onlinevita@bkik.hu További információk elérhetőek a bekeltet.hu weboldalon.

 

20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, INFORMÁCIÓK

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Webáruházunk oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja Cserháti Bianka e.v. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési nyilatkozatát.

Jelen dokumentum nyomtatható változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. november 1-től, visszavonásig.

 

21. MELLÉKLETEK

21.1. Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

 

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: 1*

 

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2*

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: 3*

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

1*) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

 

2*) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 

3*) A megfelelő jelölendő

 

 

21.2. Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez

 

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”; és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”; és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

Webáruház értékelés

www.szinharmonia.com

5

Szeretném megköszönni a szép munkát és a csodás csomagolást is amiben érkezett az általam rendelt pénzátadó bőrönd,melyet nagylányom esküvőjére ren...

Királyi Aranka

Ismét egy csodálatos termék(emlékörző faláda)minden egyedi kívánsággal teljesítve.

K.B. Anett

Köszönöm a csodálatos dobozt, és a szívhez szóló csomagolást. Ezek a finom részletek teszik széppé a vásárlást.
Gratulálok!

Hraska Gábor
Szeged

Gyors kivitelezés, gyönyörű termék. Az eladó nagyon kedves volt, és csodaszép ajándékot kaptam kézhez.

Szabó Bíborka

Évfordulós emlékőrző faládát rendeltem Biankától, aki a legapróbb részletekig segített az elképzeléseim pontosításában. Hihetetlenül gyönyörű és ig...

Szele Anna
Debrecen

Hát ez valami csodaszép! A csomagolást se volt szívem megbontani annyira kis igényesen csináltad! Nagyon nagyon szépen köszönjük!

Dr. V. N. Erika
Nyíregyháza

Kedves Bianka! Épségben átvettem a csomagot és élőben még jobb mint a képeken, köszönöm szépen! Legyen szép napod és további sok sikert kívánok....

G. Miklós
Miskolc

Köszönöm szépen a gyorsaságod, ma át is vettem a dobozkát. Ismét gyönyörű kis darabot készítettél, biztosan tetszeni fog az ajándékozott párnak is....

V. Zsuzsanna
Miskolc

Szia! Most vettem át, nagyon szépen köszönöm! :) Minden szuper vele! :)

K. Barbara
Budapest

Kedves Bianka! Megkaptuk a kincsesládát. Nagyon tetszik, gyönyörű munka, köszönjük szépen. Szép estét!

K.K. Ildikó
Békés

Átvettem a csomagot, nagyon szépen köszönjük, minden várakozásunknak megfelel a dobozka. Nagyon szép lett, kitűnő munkát végzel! Ismételten köszönj...

M. Réka
Zalaegerszeg

Megkaptam a rendelt pénztartó bőröndöt nagyon szép csak ámulok! Köszönöm szépen a kis levelet és ajándékot nagyon kedves vagy!

N. Anita
Győr
Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.